LogoVit 57การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ พ.ศ.2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ชนะเลิศระดับประเทศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การแข่งขันประกวดมารยาทไทย "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย"     ครั้งที่ ๔๕

อ่านเพิ่มเติม...

ชนะเลิศเหรียญทองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓

อ่านเพิ่มเติม...

LogoVit 57การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

LOGO-IMC2016-FINAL-1สุดยอดคนเก่ง คะแนนเต็ม 100%

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (TIMC 2016)

อ่านเพิ่มเติม...

logoIWic2016การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016 International Mathematics Wizard Challenge(IMWic)

อ่านเพิ่มเติม...

logo Po Leung Kuk

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๙

"The Po Leung Kuk 19th Primary Mathematics World Contest 2016"

PMWC' 2016

อ่านเพิ่มเติม...

LogobrandCrossword 31แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31

อ่านเพิ่มเติม...

210786โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ปีพุทธศักราช 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Thailand Educational Development and Evaluation Tests.(TEDET)

อ่านเพิ่มเติม...

Math - Eng. Contest (MEC)

ครั้งที่ 1   จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Math Problem Solving Contest 2015

ครั้งที่ 16   จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

aa1ผลการแข่งขันการอ่านร้อยแก้วงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก

อ่านเพิ่มเติม...

kk1ผลการแข่งขันการคัดลายมือ โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม...

ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27

27th BAAC Crossword International Youth 2015

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 7426ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 6649ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนคนเก่งเข้าพบนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

  General English Proficiency Test

  การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

  ครั้งที่ 30

อ่านเพิ่มเติม...

 NN3 ผลการแข่งขันการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ

            "เจ้าฟ้านักการศึกษา"

อ่านเพิ่มเติม...

ttt3ผลการแข่งขันการเขียนเรียงความ  ระดับประเทศ 

อ่านเพิ่มเติม...

   การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
  ผลการแข่งขัน...อ่านเพิ่มเติม...

   ชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 44


อ่านเพิ่มเติม...

swimming-clipart-8   การแข่งขันว่ายน้ำ บอสโกพิทักษ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 ปี 2558อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2558

LogoVit 57

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2558

LogoVit 57

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

LogoVit 57

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขัน International Youth Robot Competition 2015 จัดโดยบริษัทซีเอ็ดไอคิดส์ Stem Education

LoIYRC

อ่านเพิ่มเติม...

     โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ในการแข่งขันบรรยายธรรมฯ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 3


นางเหมือนฝัน   นันทิยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

เข้าระบบสถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
179932